СПОЖИВАЧ МАЄ ПРАВО:

а) без пояснення причин відмовитись від укладеного договору протягом 14 календарних днів з дня його укладення за умови, якщо протягом семи днів в повному обсязі поверне Товариству суму отриманого кредиту та сплатить проценти за період з дня одержання до дня фактичного повернення кредиту;
б) частково або в повному обсязі достроково повернути кредит, розірвати договір або припинити його дію в порядку передбаченому чинним законодавством та/або договором; мінімальний строк кредиту складає 5 днів;
зміни та доповнення до договору вносяться на підставі додаткових угод;
процентні ставки зазначені в договорі є фіксованими та не можуть бути збільшені без письмової згоди Споживача.

ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ТОВАРИСТВОМ:

Скарги Споживачів розглядаються Товариством в порядку та строки передбачені чинним законодавством України. З метою оперативного вирішення питань (розгляду скарг) та отримання необхідної інформації Споживач може звернутися до Товариства будь-яким зручним йому способом, зокрема електронним листом на електронну адресу або листом за адресою місцезнаходження Товариства.
За результатом розгляду скарг Товариство направляє відповідь Споживачу у спосіб в який надійшла скарга. Відповідь містить в собі інформацію про задоволення вимог Споживача або відхилення (як повністю так і в частині). Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості у судах.
Гарантійні фонди та компенсаційні схеми відносно фінансових послуг, що надає Товариство - відсутні.
При наданні фінансової послуги Товариство додержується вимог законодавства щодо захисту прав споживачів, в тому числі надає Споживачу інформацію, що вимагається законодавством з метою здійснення свідомого вибору щодо отримання фінансової послуги (кредиту).
Термін «Споживач» та «Клієнт» вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо інше прямо не вказано в документі.


ПОРЯДОК І СПОСІБ ПОГАШЕННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Погашення простроченої заборгованості за договором про споживчий кредит здійснюється в порядку та у строки, що визначені умовами договору, укладеного зі споживачем фінансових послуг.

Способи погашення простроченої заборгованості:
- У відділеннях банків: сплатити кредит можна у відділенні будь-якого українського банку за реквізитами компанії вказаними в реквізитах кредитного договору чи на офіційному сайті.
Повідомлення про представництво споживача
Умови щодо початку врегулювання заборгованності
Виомоги щодо етичної поведінки
Порядок відступлення права вимоги

21 рік успішної роботи на фінансовому ринку України

147000000

гривень

Портфель компанії


Якщо у Вас виникли питання